Kontakt

Korešpondencia: Folklórny súbor Partizán, Klenová 14867/1, 974 05 Banská Bystrica - Rakytovce
Cvičíme na adrese: Kapitulská 8, Banská Bystrica
IČO: 37 956 795, DIČ: 2021995261

Bankové spojenie: 262 878 3150/1100  (Tatrabanka, a.s.)
IBAN: SK43 1100 0000 0026 2878 3150
SWIFT kód: TATRSKBX

Martina Polóny-Kovačovičová  

organizačná vedúca súboru
mobil: +421 905 746 444
mail: martina.kovacovicova@gmail.com

Peter Lukáč

vedúci tanečnej zložky Seniori
mobil:
mail: peter.lukac10@gmail.com

Martin Halaj

správca webovej stránky
mobil: +421 918 027 328
mail: halaj.martin95@gmail.com

Ostatní členovia výboru súboru

umelecký vedúci súboru - Igor Kovačovič

vedúci zložiek súboru - Anna Betáková, Dušan Dobrík, Andrea Turňová, Peter Lukáč

tanečný pedagóg - Eva Gernicová