Od januára sídlime v Banskej Bystrici

V novom roku 2018 nás nájdete na novej adrese: Kapitulská 8, Banská Bystrica

O nás

Poslaním folklórneho súboru Partizán je snaha byť dobrým reprezentantom slovenského ľudového umenia, mať svoj osobitný štýl a vlastnú tvár...