Drahí priatelia, ďakujeme Vám za Vašu priazeň a dôveru na uplynulých výročných predstaveniach.