Spomíname

V tomto roku s úctou a poklonou spomíname na:

+   1.1.   Július FRAŇO   70 

+   10.1.   Pavol PLEŠKO   60

+   6.2.   Pavol BÚTOR   70

+   15.3.   Jana SPIŠIAKOVÁ   65

+   31.3.   Miroslav KOZÁK   65

+   17.5.   Ján KRADLÁK    65

+   20.5.   Štefan TURŇA   80

+   4.10.   Janka KASSOVÁ   65

+   12.11.   Heinrich HOFFBAUER   90

+   15.11.   František ORAČKO   70

+   16.11.   Eduard DVORSKÝ   80

+   24.11.   Svetozár ŠVEHLÁK   80

+   4.12.   Jozef MAJERČÍK   90