Sólisti

  • Vlado Homola
  • Jozef Kostúr
  • Ľubo Tatarka
  • Marián  Kováč
  • Martina Polóny Kovačovičová