Ponuka

FS PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupče Vám ponúka tieto programy:

 1. Celovečerný program spevu, hudby a tanca do 120 min (počet účinkujúcich 35 – 48)
 2. Komorný scénický program – 60 až 80 min (počet účinkujúcich 30 – 35)
 3. Program seniorov súboru – 30 min (počet účinkujúcich do 35)
 4. Program mužskej speváckej skupiny HOREHRONCI – cca 20 min (počet účinkujúcich 8 – 12)
 5. Program ženskej speváckej skupiny HRONKY – cca 20 min (počet účinkujúcich 6 – 12)
 6. Program Ľudovej hudby Mira Kapca so sólistami a inštrumentalistami – cca 30 min (počet účinkujúcich 6 – 8)

Podmienky objednávky:

 1. Úhrada cestovných nákladov primeraným dopravným prostriedkom
 2. Poskytnutie občerstvenia (resp. stravy) účinkujúcim
 3. Honorár na krytie mzdových nákladov pre členov hudby, moderátorov, amortizácie krojov a nástrojov a prevádzkových nákladov
 4. V prípade požiadavky programu na viac dní, zabezpečenie ubytovania

Finančné podmienky:

 1. Celovečerné vystúpenia – honorár od 250€ + doprava a občerstvenie
 2. Komorné programy – honorár od 150€ + doprava a občerstvenie

Ceny sú stanovené vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade záujmu o vystúpenie folklórneho súboru Partizán nás kontaktujte na telefónnych číslach, prípade emailových adresách uvedených v kontaktoch na našej internetovej stránke. K dispozícii sú aj propagačné materiály súboru (bulletin, plagát, program, CD nosiče).

 

FS Partizán vám ponúka vypožičanie krojov a nástrojov:

pre  rôzne účely – svadby, krstiny,  spoločenské príležitosti, stužkové, maturitné večierky, divadelné a folklórne predstavenia  a akcie,  reprezentácia v zahraničí a iné príležitosti.  Schvaľuje zásadne vedenie súboru na základe vopred  podaných žiadostí , minimálne  7  dní pred termínom  výpožičky. V uzatvorenej zmluve  budú uvedené presné podmienky výpožičky,  vrátane termínu  navrátenia. Pre vypožičiavanie platí  cenník  schválený vedením súboru. Vypožičané  kroje, nástroje a iné predmety budú vypožičiavateľom kompletne vrátené  do  dohodnutého termínu, čisté a nepoškodené. V prípade ich poškodenia musia byť kroje, nástroje a iné  predmety  nahradené resp. dané do pôvodného stavu.

 Cenník:

–  Svadobný  kroj Horehronie a Podpoľanie   (ženích 80  €, nevesta   150 €)

–   Pokrývka hlavy (čepiec  25  € ,  klobúk  25  €)                                                                                                

–   Obuv (čižmy,  krpce, topánky)  30 €

–   Stužkové a maturitné večierky  (ženský kroj  30 € , mužský kroj  25 €)

–   Spoločenské a firemné akcie (ženský kroj  30 €, mužský kroj  25 €)

–   Divadelné a folklórne predstavenia   (ženský kroj  30 €, mužský kroj  30 €)

–   Reprezentácia v zahraničí (ženský kroj   80 €, mužský kroj   60 €)

 

POŽIČOVNÉ  PRE ČLENOV FS PARTIZÁN – na základe vopred podanej a  schválenej žiadosti 

– ženský kroj  30 € ,  mužský kroj  25 € ,  nástroj  25 €

Zmluva o vypožičaní – dokument vo formáte PDF na stiahnutie:

zmluva-o-vypozicke