Ponuka

FS PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupče Vám ponúka tieto programy:

 1. Celovečerný program spevu, hudby a tanca do 120 min (počet účinkujúcich 35 – 48)
 2. Komorný scénický program – 60 až 80 min (počet účinkujúcich 30 – 35)
 3. Program seniorov súboru – 30 min (počet účinkujúcich do 35)
 4. Program mužskej speváckej skupiny HOREHRONCI – cca 20 min (počet účinkujúcich 8 – 12)
 5. Program ženskej speváckej skupiny HRONKY – cca 20 min (počet účinkujúcich 6 – 12)
 6. Program Ľudovej hudby Mira Kapca so sólistami a inštrumentalistami – cca 30 min (počet účinkujúcich 6 – 8)

Podmienky objednávky:

 1. Úhrada cestovných nákladov primeraným dopravným prostriedkom
 2. Poskytnutie občerstvenia (resp. stravy) účinkujúcim
 3. Honorár na krytie mzdových nákladov pre členov hudby, moderátorov, amortizácie krojov a nástrojov a prevádzkových nákladov
 4. V prípade požiadavky programu na viac dní, zabezpečenie ubytovania

Finančné podmienky:

 1. Celovečerné vystúpenia – honorár od 250€ + doprava a občerstvenie
 2. Komorné programy – honorár od 150€ + doprava a občerstvenie

Ceny sú stanovené vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade záujmu o vystúpenie folklórneho súboru Partizán nás kontaktujte na telefónnych číslach, prípade emailových adresách uvedených v kontaktoch na našej internetovej stránke. K dispozícii sú aj propagačné materiály súboru (bulletin, plagát, program, CD nosiče).