Poďakovanie

S radosťou oznamuje, že projekt „Materiálové vybavenie FS Partizán Slovenská Ľupča“ bol podporený Slovenskou sporiteľňou, a.s. prostredníctvom nadácie Pontis. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch máj až október 2013.