Oznam a prosba pre všetkých bývalých aj súčasných členov súboru!

                 Vážení priatelia, bývalí i súčasní členovia folklórneho súboru Partizán,

prijmite srdečné pozdravy s prianím dobrého zdravia a pokoja vo Vašom súčasnom žití. Folklórny súbor Partizán sa chystá koncom  septembra  2018 osláviť 60. rokov svojho pravidelného pôsobenia vo folklórnom hnutí na Slovensku programom                                     „ Letokruhy nášho času “.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      V rámci prípravy konkrétnych podmienok potrebných pre pripomenutie tohto vzácneho  jubilea, vedenie súboru navrhuje vydať osobitnú publikáciu, ktorá bude aj po rokoch mnohým pripomínať ich cestu spojenú so životom  súboru od jeho vzniku v rôznych obdobiach. Nakoľko si veľmi vážime každého jedného člena súboru, ktorý prežil čas svojho života  pri  obdobiach tvorby i verejného účinkovania súboru na Slovensku i pri reprezentácii  v zahraničí, rozhodli sme sa požiadať Vás o napísanie Vášho príspevku do tejto pamätnice v rozsahu podľa Vášho uváženia.

Ak sa rozhodnete nám k nášmu 60-ročnému jubileu napísať Váš pohľad na súbor Partizán, na jeho  tvorbu i interpretačnú úroveň, na Váš osobný vzťah a spomienky na spoločne prežité chvíle v súbore, ktoré sa počas rokov stali Vašou súčasťou, budeme  Vám veľmi povďační.  Samozrejme, že  uvítame aj Vaše želania pre tento i budúci čas pôsobenia  súboru. Váš príspevok  by sme radi od Vás odstali najneskôr do 31.marca 2018 na mailové adresy: ikovacovic@chello.sk, martina.kovacovicova@gmail.com alebo afsbb@afsbb.sk

Za Vaše pochopenie Vám vopred ďakujeme a budeme veľmi radi, keď si nájdete čas a Vaše pohľady na  spoločné chvíle a Váš osobný vzťah k súboru Partizán nám pošlete.

         S úctou                                                                                                                     Igor Kovačovič  v. r.

                                                                                                                                                        vedúci  súboru