Ľudová hudba

  • Miroslav Kapec
  • Radomír Jandura
  • Kristína Dratvová
  • Kristián Štrbian
  • Miroslav  Kucej                                                       
  • Igor Svetlík                                                            
  • Peter Vrťo                                                            
  • Adam Turňa