Partizán smúti

S veľkým žiaľom oznamujeme všetkým bývalým i súčasným členom súboru Partizán, že dňa 1.augusta 2017 od nás do večnosti odišla naša Evka Bullová – Haliarska.

Klaniame sa jej životu s nami, vzdávame jej našu úctu a budeme na našu Evku s láskou spomínať. 

Posledná rozlúčka s našou Evkou sa uskutoční v Banskobystrickom krematóriu, piatok 4. augusta 2017 o 12:00 hod.