Aktuality

Partizán smúti

S veľkým žiaľom oznamujeme všetkým bývalým i súčasným členom súboru Partizán, že dňa 1.augusta 2017 od nás do večnosti odišla naša Evka Bullová – Haliarska.

Klaniame sa jej životu s nami, vzdávame jej našu úctu a budeme na našu Evku s láskou spomínať. 

Posledná rozlúčka s našou Evkou sa uskutoční v Banskobystrickom krematóriu, piatok 4. augusta 2017 o 12:00 hod.

 

 

2% z daní

Vážení priatelia a priaznivci FS Partizán,

v tomto období sa znovu na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní za rok 2016 pre náš súbor FS Partizán.

Ako na to:

  • Do 15. 2. požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a o „Potvrdenie o zaplatení dane“.
  • Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“.
  • Obe tlačivá doručte do 15. 4. 2017 na daňový úrad v mieste bydliska.

PDF tlačivá na stiahnutie:

 

 

 

Nezabúdame

Koncert venovaný pamiatke speváka a muzikanta Miroslava Barana pri príležitosti vzdania nového CD Ešče jä ráz do Vás prídem…

Nové CD FS Partizán

S radosťou oznamuje, že CD Krásy v objatí času bude v predaji na výročí súboru. Cena za jeden kus je 8,- EUR.

Poďakovanie

S radosťou oznamuje, že projekt „Materiálové vybavenie FS Partizán Slovenská Ľupča“ bol podporený Slovenskou sporiteľňou, a.s. prostredníctvom nadácie Pontis. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch máj až október 2013.