2% z daní

Vážení priatelia a priaznivci FS Partizán,

v tomto období sa znovu na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní za rok 2016 pre náš súbor FS Partizán.

Ako na to:

  • Do 15. 2. požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a o „Potvrdenie o zaplatení dane“.
  • Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“.
  • Obe tlačivá doručte do 15. 4. 2017 na daňový úrad v mieste bydliska.

PDF tlačivá na stiahnutie: