2% z dane

Vážení priatelia a priaznivci folklórneho súboru Partizán,

v tomto období sa na Vás znovu obraciame s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní za rok 2017 pre náš súbor. Ďakujeme!

Ako na to:

  • Do 15. 2. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a o „Potvrdenie o zaplatení dane“.
  • Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“.
  • Obe tlačivá doručte do 31. 3. 2018 na daňový úrad v mieste bydliska.

PDF tlačivá na stiahnutie: